На Филозофском факултету Пале, 19. 9. 2017. године, одржан је Дан Јапана. Иницијатива за организовање ове манифестације потекла је од представника Универзитета Софија из Јапана. У организацији манифестације, на којој је представљена јапнаска традиционална и популарна култура, као и основе јапанског писма, учествовали су представници Универзитета Софија, представници Амбасаде Јапана у Босни и Херцеговини и представници Филозофског факултета.

   На радном састанку са представницима Амбасаде Јапана и Универзитета Софија разговарало се о могућностима будуће сарадње.

 

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1051/17 од 04.05.2017. године, о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској 2017/2018. години

и Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1055/17 од 04.05.2017. године, о броју редовних студената који се уписују у прву годину трећег циклуса студија у академској 2017/2018. години на јавним универзитетима, расписује се К О Н К У Р С за упис студената

© 2017 Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Алексе Шантића 1, 71420 Пале