О студијском програму руски и српски језик и књижевности

Наставни палан за академску 2017/18. годину

Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ ПРОФЕСОР РУСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус (О/И)

Условљени

предмети
Семестар  Фонд часова (седмични) ECTS
Прва година
РСЈ1-1   Фонетика и фонологија руског језика О не I 2+7 6
РСЈ1-2  Фонетика и фонологија српског језика О не I 2+2 6
РСЈ1-3  Стара руска и народна књижевност О не I 2+2 6
РСЈ1-4  Старословенски језик 1 О не I 2+2 6
РСЈ1-5  Увод у општу лингвистику О не I 2+0 3
РСЈ1-6/1  Страни језик 1 И не I 0+2 3
РСЈ2-1  Творба ријечи у руском језику О РСЈ1-1 II 2+5 6
РСЈ2-2  Творба ријечи у српском језику О не II 2+2 6
РСЈ2-3  Стара српска књижевност О не II 2+2 6
РСЈ2-4  Руски романтизам О РСЈ1-3 II 2+2 6
РСЈ2-5  Старословенски језик 2 О РСЈ1-4 II 2+2 3
РСЈ2-6/1  Страни језик 2 И РСЈ1-6/1 II 0+2 3
Друга година
РСЈ3-1  Морфологија глаголских ријечи у руском језику О

РСЈ1-1

РСЈ2-1
III 2+7 6
РСЈ3-2  Лексикологија српског језика О РСЈ2-2 III 2+2 6
РСЈ3-3  Теорија књижевности О не III 2+2 6
РСЈ3-4  Српска народна књижевност О не III 2+2 6
РСЈ3-5  Историја културе Срба О не III 2+0 3

РСЈ3-6/1

РСЈ3-6/2

 Вук и савремени српски језик

 Теорија писмености

И не III 2+0 3
РСЈ4-1  Морфологија именских ријечи у руском језику О РСЈ3-1 IV 2+0 3
РСЈ4-2  Морфологија српског језика О РСЈ3-2 IV 2+7 6
РСЈ4-3  Упоредна граматика словенских језика О не IV 2+2 6
РСЈ4-4  Српска књижевност од ренесансе до рационализма О РСЈ3-4 IV 2+2 6
РСЈ4-5  Историја културе Руса О Положени испити из претходног семестра. IV 2+0 3

РСЈ4-6/1

РСЈ4-6/2

 Усмена и писана књижевност

 Ортоепија и ортографија српског језика

И не IV 2+0 3
Трећа година
    О   V 2+5 6
    О   V 3+3 6
    О   V 2+2 6
    О   V 2+2 6
    О   V 2+0 3
    И   V 2+0 3
    О   VI 2+6 6
    О   VI 3+2 6
    О   VI 2+2 6
    О   VI 2+2 6
    О   VI 2+0 3
    И   VI 1+1 3
Четврта година
    О   VII 2+3 6
    О   VII 2+3 6
    О   VII 2+2 5
    О   VII 2+2 5
    О   VII 2+3 6
    И   VII 2+0 2
    О   VIII 2+4 7
    О   VIII 2+2 5
    О   VIII 2+2 5
    О   VIII 2+2 4
    О   VIII 2+3 6
    И   VIII 2+0 3

 

© 2017 Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Алексе Шантића 1, 71420 Пале