Конкурс за упис студената у прву годину II и III циклуса студија у академској 2017/2018. години

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1051/17 од 04.05.2017. године, о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској 2017/2018. години

и Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1055/17 од 04.05.2017. године, о броју редовних студената који се уписују у прву годину трећег циклуса студија у академској 2017/2018. години на јавним универзитетима, расписује се К О Н К У Р С за упис студената

у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2017/2018. години на јавним високошколским установама.

Испод можете преузети документе који се односе на конкурс:

Конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса

Допуна конкурса у вези са накнадно лиценцираним програмима

Посебне одребе које се односе на други цилус студија

Општи и посебни услови за трећи циклус

Одлука о висини школарине за академску 2017/18 годину

© 2017 Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Алексе Шантића 1, 71420 Пале