Споразум о пословно-техничкој сарадњи са Регулаторном агенцијом за комуникације БиХ
Аутор: Марија Владичић, Посљедња измјена: 24.12.2016 у 13:45

   Филозофски факултет УИС потписао је Споразум о пословно-техничкој сарадњи са Регулаторном агенцијом за комуникације БиХ. Споразум су 21. 12. 2016. у Сарајеву потписали декан Филозофског факултета УИС доц. др Драга Мастиловић и директор Регулаторне агенције за комуникације БиХ Предраг Ковач. Потписивању Споразума присуствовала је, у име Катедре за новинарство Филозофског факултета, мр Дејана Радовановић Шаренац.

Споразумом су предвиђени разни видови сарадње, као што су:

-          Заједнички наступ при изради пројектних документација

-          Заједнички наступ при изради студија изводљивости и анализа

-          Размјена информација и искустава путем предавања, презентација те заједничко учешће у организацији стручних и научних скупова

-          Пружање помоћи при развоју кадрова кроз различите видове стипендирања и стручног оспособљавања и усавршавања

-          Обављање праксе студената Филозофског факултета у Регулаторној агенцији за комуникације и слично.