ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Катедра за психологију (квалификациони испит)

Увид у тестове са квалификационог испита на Катедри за психологију биће организован за све заинтересоване кандидате у понедјељак 6. 7. 2015. године у кабинету 306 од 9,00 часова.

Захтјев за давање сагласности на извјештај о урађеној докторској дисертацији мр Бранка Војиновића
Захтјев за давање сагласности на приједлог теме докторске дисертације мр Биљане Војводић
Друга студентска конференција

Друга студентска конференција одржана је 20. 6. 2015. године у просторијама Филозофског факултета Пале. За конференцију је било пријављено 68 радова студената првог и другог циклуса студија од којих је укупно изложено 60 реферата. Излагања учесника Друге студентске конференције пратили су наставници, који су у дискусијама након излагања пружали студентима корисне савјете. Програм рада конференције одвијао се у једној или двије секције на сљедећим Катедрама:  филозофија, социологија, новинарство, педагогија, разредна настава, историја, психологија, математика и рачунарство, српски језик и књижевност, општа књижевност и библиотекарство, енглески језик и књижевност и кинески језик и књижевност. Изложени радови, након што прођу процес рецензирања и лектуре, биће објављени у електронском Зборнику студентских радова. Напомињемо ученике конференције да је рок за доставу радова 1. октобар 2015. године на email адресе наведене у пропозицијама.

Више фотографија са студентске конференције можете погледати у фото галерији.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање асистента за ужу научну област Општа педагогија (ужа образовна област Општа педагогија) на Медицинском факултету Фоча.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештак Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника (сва звања) за ужу научну област Дефектологија (ужа образована област Дефектологија) на Студијском програму за педагогију.                                                                                                  

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање асистента за ужу научну област Специфични језици (ужа образовна област Англистика - Енглески језик и лингвистика) на Медицинском факултету у Фочи.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање вишег асистента за ужу научну област Специфичнe књижевности (Српска књижевност) на Филозофском факултету Пале.

 • Извјештај Комисије о реизбору у звање

  Извјештај Комисије о реизбору у звање наставника страног језика и вјештина за ужу научну област Специфични језици - Енглески језик, ужа образовна област Енглески језик на нематичним катедрама на Економском факултету Брчко.

Архива
 • Јавна одбрана докторске дисертације мр Драгана Поповића
 • Јавнe одбранe докторских дисертација мр Бојане Ласица и мр Радославке Сударушић
 • Јавна одбрана магистарског рада Марине Зиројевић
 • Јавна одбрана магистарског рада Емира Борића
 • Јавна одбрана магистарског рада Мерсудина Кадрића
 • Архива