Захтјев за давање сагласности на приједлог теме докторске дисертације мр Миодрага Петровића
Захтјев за давање сагласности на извјештај о урађеној докторској дисертацији мр Драгана Поповића
Захтјев за давање сагласности на приједлог теме докторске дисертације мр Маријане Митрић
Захтјев за давање сагласности на приједлог теме докторске дисертације мр Александра Петровића
Захтјев за давање сагласности на приједлог теме докторске дисертације мр Аћима Вишњића
 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним Кандидатима за избор у звање асистента за ужу научну област Историја средњег вијека (ужа образовна област Историја средњег вијека) на Студијском програму за историју.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника страног језика и вјештина за ужу научну област Специфични језици (ужа образовна област Класични језици - грчки и латински) на нематичним катедрама.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање вишег асистента за ужу научну област Рачунарске науке (ужа образовна област Рачунарска техника и информатика)

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избору у звање доцента за ужу научну област Примијењена педагогија на Студијском програму за педагогију.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање асистента за ужу научну област Општа психологија (ужа образовна област Општа психологија) на Студијском програму за психологију.

Архива
 • Јавна одбрана мастер рада Ведране Тошић
 • Јавна одбрана мастер рада Драгане Тодоровић
 • Јавна одбрана докторскe дисертацијe мр Биљане Новковић Цветковић
 • Јавна одбрана докторскe дисертацијe мр Сњежане Станар
 • Јавна одбрана мастер рада Николине Иконић
 • Архива