Читање и дискусија

Читање и дискусија

 

Михаел Г. Фриц

ОТПОР ПИСАЊЕМ

„РИВАЛИ"

 

Понедељак,  19. октобар 2015. у 18 часова

Амфитеатар Филозофског факултета
Промоција романа

Промоција романа

Саша Кнежевић

У СЈЕЋАЊУ НА ЗАБОРАВ

 

О роману говоре:

проф. др Војо Ковачевић
мр Мирјана Лукић
мр Александар Петровић

 

Уторак, 13. октобар 2015. године у 18 часова
Амфитеатар Филозофског факултета

Обавјештење - почетак наставе

Настава на Филозофском факултету Пале, на свим студијским програмима и свим годинама студија у академској 2015/16. години, почиње у понедјељак, 5. октобра 2015. године. Распореди седмичних предавања биће благовремено оглашени на појединачним страницама студијских програма.

Промоција часописа

Промоција часописа

БОКАТИН ДИЈАК

 

Учествују:

проф. др Бранко Брђанин
Немања Миловановић
Слободан Јовић

 

Петак, 2. октобар 2015. године у 18 часова

Амфитеатар Филозофског факултета

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника (сва звања) за ужу научну област Уже стручне педагошке дисциплине, ужа област образовања Примијењена педагогија на Педагошком факултету у Бијељини.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента на ужој научној области друштвена географија (ужа образовна област методика наставе географије и природе и друштва)

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Медији и социо-куртуролошке комуникације, ужа образовна област Комуниколошке студије на Студијском програму за новинарство.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање асистента за ужу научну област Физика кондензоване материје, ужа образовна област Општа физика на Студијском програму за математику и физику.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Социјална психологија, ужа образовна област Социјална психологија на Студијском програму за психологију.

Архива
 • Јавна одбрана докторске дисертације мр Бранка Војиновића
 • Јавна одбрана докторске дисертације мр Маје Жарковић
 • Јавна одбрана докторске дисертације мр Далиборке Шкипина
 • Јавна одбрана магистарског рада Аниде Фазлагић
 • Јавна одбрана докторске дисертације мр Драгане Милуновић
 • Архива