Почетна

Позив за пријаву кандидата за полагање Стручног испита за наставнике, стручне сараднике и васпитаче по важећем правилнику

Позивају се сви кандидати који су обавили приправнички стаж и стекли услове за полагање Стручног испита  за наставнике, стручне сараднике и васпитаче, да до 20. октобра 2014. године доставе пријаве за полагање.

Обавјештење - почетак наставе

Настава на Филозофском факултету Пале, на свим студијским програмима и свим годинама студија у академској 2014/15. години, почиње у понедјељак, 6. октобра 2014. године. Распореди седмичних предавања биће благовремено оглашени на појединачним страницама студијских програма.

Семинар

У оквиру посјете Универзитету у Источном Сарајеву, проф. др Александар Печенцов, са Универзитета Ломоносов, одржаће предавање у склопу семинара Катедре за математику, рачунарство и физику, под насловом

 

INVERSE SPECTRAL PROBLEMS AND REGULARISED TRACES

Предавање ће се одржати у понедјељак, 29.09.2014. у 10:00 часова, у амфитеатру Филозофског факултета.

 

Обавјештење

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/10 и 104/11, 84/12 и 108/13), Одлуке Владе РС о броју редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија у академској 2014/15. години број: 04/1-012-2-966/14 од 08.05.2014. године, и Одлуке о измјенама одлуке о броју редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија у академској 2014/15. години број: 04/1-012-2-1672/14 од 18.07.2014. године, Универзитет у Источном Сарајеву расписује

К О Н К У Р С


за упис студената у прву годину другог циклуса студија у академској 2014/2015. години на Универзитету у Источном Сарајеву

  • Извјештај Комисије о избору у звање ванредног професора

    Извјештај Комисије о избору у звање ванредног професора за ужу научну област Социјална психологија на Студијском програму за психологију.

Архива
  • Јавна одбрана магистарског рада Оливере Стевановић
  • Јавна одбрана докторскe дисертацијe мр Ирене Станић
  • Архива
Корисник
Контакт
info@filozof.org
тел: 057/227-410, 223-479
факс: 057/227-410, 223-479