Конкурс за упис студената у прву годину другог циклуса студија у академској 2015/2016. години

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) и Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-894/15 од 06.05.2015. године, о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској 2015/2016. години,  р  а с  п и  с  у ј  е    с е

К О Н К У Р С

за упис студената у прву годину другог циклуса студија
у академској 2015/2016. години на јавним високошколским установама

Извод из конкурса

2. УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

ФАКУЛТЕТ Адреса Студијски програми по организационим јединицама Б С В СД Укупно
Филозофски факултет Пале
http://www.ffuis.edu.ba/
71420 Пале,
Алексе Шантића 3
Тел: 057/227-410
Факс: 057/223-479
Историја 0 10 10 5 25
Филозофија 0 5 10 5 20
Социологија 0 5 0 5 10
Новинарство 0 10 10 5 25
Педагогија 0 15 0 5 20
Разредна настава 0 10 10 5 25
Руски и српски језик и књижевност 0 10 5 5 20
Српски језик и књижевност 0 10 10 5 25
Општа књижевност и библиотекарство 0 10 5 5 20
Енглески језик и књижевност 0 10 10 5 25
Математика и физика 0 10 10 5 25
Математика и рачунарство 0 10 10 5 25
Психологија 0 10 10 5 25
Географија 0 10 0 5 15
УКУПНО 0 135 100 70 305

 

Б - буџет
С - суфинансирање
СД - страни држављани
В - ванредни

Све детаљније информације везано за упис, кандидати могу добити на факултетима/Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Источном Сарајеву

Први уписни рок организоваће се према сљедећим терминима:

(1) пријављивање кандидата почиње 01.09.2015. а завршава 25.09.2015. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);
(2) полагање пријемног испита обавиће се 28.09.2015. са почетком у 9,00 часова;
(3) објављивање резултата конкурса је 30.09.2015. године до 14,00 часова;
(4) упис примљених кандидата почиње 05.10.2015. године, а завршава се 09.10.2015.  године.

Упражњена мјеста након првог уписног рока за академску 2015/16. годину и термини пријаве за други уписни рок
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Упражњено Упражњено
укупно
Буџет Самофин. Bанред Странци
1. Историја 0 14 0 5 19
2. Филозофија 6 15 0 5 26
3. Социологија 5 20 0 5 30
4. Новинарство 0 15 10 5 30
5. Педагогија 0 14 0 5 19
6. Српски језик и књижевност 10 10 0 5 25
7. Енглески језик и књижевност 0 16 0 5 21
8. Математика и физика 16 20 0 5 41
9. Математика и рачунарство 11 20 0 5 36
10. Њемачки језик и књижевност 0 6 0 5 11
11. Руски и српски језик и књижевности 0 10 0 5 15
12. Географија 0 17 0 5 22
13. Кинески и енглески језик и књижевности 0 7 0 5 12
14. Психологија 0 9 0 4 13
Укупно 48 193 10 69 320

 

Право пријаве на конкурс, у оквиру упражњених мјеста, имају кандидати са завршеним четворогодишњим средњим образовањем

 • Пријава кандидата је од 24. 8 до 28.8.2015. године
 • полагање квалификационог испита је 31. 8. 2015. у 9 часова
 • објављивање резултата конкурса је  до 2. 9. 2015. године до 14 часова
 • упис примљених кандидата је од 7. 9. до 11. 9. 2015. године

Приликом пријаве потребно је доставити:

 • оригинална свједочанства од првог до четвртог разреда средње школе
 • оригинална диплоома
 • извод из матичне књиге рођених
 • увјерење о држављанству
 • 60 КМ уплаћује се на издвојеном шалтеру поште на факултету
Листа славистичких часописа – МКС листа

Часопис Радови Филозофског факултета на листи Међународног комитета слависта.

МКС листа

Захтјев за давање сагласности на извјештај о урађеној докторској дисертацији мр Далиборке Шкипина
ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Катедра за психологију (квалификациони испит)

Увид у тестове са квалификационог испита на Катедри за психологију биће организован за све заинтересоване кандидате у понедјељак 6. 7. 2015. године у кабинету 306 од 9,00 часова.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање асистента за ужу научну област Физика кондензоване материје, ужа образовна област Општа физика на Студијском програму за математику и физику.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Социјална психологија, ужа образовна област Социјална психологија на Студијском програму за психологију.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника у сва завња за ужу научну област Информационе науке и биоинформатика (ужа образовна област Информациони системи) на Студијском програму за математику и рачунарство.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање лектора за ужу научну област Специфични језици (ужу образовну област Англистика - Енглески језик и лингвистика) на Студијском програму за енглески језик и књижевност.

 • Извјештај Комисије о реизбору у звање

  Извјештај Комисије о реиузбору у звање ванредног професора за ужу научну област Специфичне књижевности, ужа образовна област Стране књижевности (германистика) на Студијском програму за њемачки језик и књижевности.

Архива
 • Јавна одбрана докторске дисертације мр Бојане Милетић
 • Јавна одбрана докторске дисертације мр Драгане Милуновић
 • Јавна одбрана мастер рада Нине Говедар
 • Јавна одбрана докторске дисертације мр Драгана Поповића
 • Јавнe одбранe докторских дисертација мр Бојане Ласица и мр Радославке Сударушић
 • Архива