Листа славистичких часописа – МКС листа

Часопис Радови Филозофског факултета на листи Међународног комитета слависта.

МКС листа

Захтјев за давање сагласности на извјештај о урађеној докторској дисертацији мр Далиборке Шкипина
Упражњена мјеста након првог уписног рока за академску 2015/16. годину и термини пријаве за други уписни рок
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Упражњено Упражњено
укупно
Буџет Самофин. Bанред Странци
1. Историја 0 14 0 5 19
2. Филозофија 6 15 0 5 26
3. Социологија 5 20 0 5 30
4. Новинарство 0 15 10 5 30
5. Педагогија 0 14 0 5 19
6. Српски језик и књижевност 10 10 0 5 25
7. Енглески језик и књижевност 0 16 0 5 21
8. Математика и физика 16 20 0 5 41
9. Математика и рачунарство 11 20 0 5 36
10. Њемачки језик и књижевност 0 6 0 5 11
11. Руски и српски језик и књижевности 0 10 0 5 15
12. Географија 0 17 0 5 22
13. Кинески и енглески језик и књижевности 0 7 0 5 12
14. Психологија 0 9 0 4 13
Укупно 48 193 10 69 320

 

Право пријаве на конкурс, у оквиру упражњених мјеста, имају кандидати са завршеним четворогодишњим средњим образовањем

 • Пријава кандидата је од 24. 8 до 28.8.2015. године
 • полагање квалификационог испита је 31. 8. 2015. у 9 часова
 • објављивање резултата конкурса је  до 2. 9. 2015. године до 14 часова
 • упис примљених кандидата је од 7. 9. до 11. 9. 2015. године

Приликом пријаве потребно је доставити:

 • оригинална свједочанства од првог до четвртог разреда средње школе
 • оригинална диплоома
 • извод из матичне књиге рођених
 • увјерење о држављанству
 • 60 КМ уплаћује се на издвојеном шалтеру поште на факултету
ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Катедра за психологију (квалификациони испит)

Увид у тестове са квалификационог испита на Катедри за психологију биће организован за све заинтересоване кандидате у понедјељак 6. 7. 2015. године у кабинету 306 од 9,00 часова.

 • Извјештај Комисије о реизбору у звање

  Извјештај Комисије о реиузбору у звање ванредног професора за ужу научну област Специфичне књижевности, ужа образовна област Стране књижевности (германистика) на Студијском програму за њемачки језик и књижевности.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника у сва звања за ужу научну област Теоријска социјологија (ужа област образовања Теоријска социологија) на нематичним факултетима - Бијељина, Сребреница, Фоча, Требиње, Економски и Правни факултет на Палама.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријавњеним кандидатима за избор у звање наставника у сва звања за ужу научну област Теоријска социологија (ужа образовна област Теоријска социологија) на Студијском програму за социологију.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање асистента за ужу научну област Информационе науке (друштвени аспект), ужа област образовања Информационе науке - социјални аспект на Студијском програму за новинарство.

 • Извјештај Комисије о избору у звање

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање вишег асистента за ужу научну област Новинарство, ужа област образовања Медијске студије и новинарство на Студијском програму за новинарство.

Архива
 • Јавна одбрана мастер рада Нине Говедар
 • Јавна одбрана докторске дисертације мр Драгана Поповића
 • Јавнe одбранe докторских дисертација мр Бојане Ласица и мр Радославке Сударушић
 • Јавна одбрана магистарског рада Марине Зиројевић
 • Јавна одбрана магистарског рада Емира Борића
 • Архива